Anunturi concursuri, Miercuri 25 aprilie 2018

PROCES VERBAL – incheiat in urma susținerii probei scrise pentru examenul organizat pentru promovarea doamnei GHITICA Elena-Marcela din cadrul Facultății de Transporturi – Departamentul Material Rulant de Cale Ferată