Anunturi concursuri, 9 septembrie

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 01.10.2019, intervalul orar 10.00-12.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, Bucuresti, cod postal 060042, CIF 4183199, cladirea Rectorat, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata (pentru persoanele pensionate, angajarea se va face pe o perioada determinata de un an), cu norma intreaga, a postului vacant de inginer IA(S) din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Retele Utilitare.

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 01.10.2019, intervalul orar 10.00-12.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, Bucuresti, cod postal 060042, CIF 4183199, cladirea Rectorat, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata (pentru persoanele pensionate, angajarea se va face pe o perioada determinata de un an), cu norma intreaga, a postului vacant de inginer IA(S) din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Retele Utilitare.

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 01.10.2019, ora 11.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, Bucuresti, cod postal 060042, CIF 4183199, cladirea Rectorat, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata (pentru persoanele pensionate, angajarea se va face pe o perioada determinata de un an), cu norma intreaga, a postului vacant de administrator financiar debutant(S) din cadrul Serviciului Relatii Publice.

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 01.10.2019, ora 13.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, Bucuresti, cod postal 060042, CIF 4183199, cladirea Rectorat, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata (pentru persoanele pensionate, angajarea se va face pe o perioada determinata de un an), cu norma intreaga, a urmatoarelor posturi vacante din cadrul Serviciului Relatii Publice, Biroul Relatii cu Liceele: un post de administrator financiar debutant(S) si un post de administrator financiar I(S).

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 01.10.2019, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, Bucuresti, cod postal 060042, CIF 4183199, cladirea Rectorat, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata (pentru persoanele pensionate, angajarea se va face pe o perioada determinata de un an), cu norma intreaga, a cinci posturi de administrator financiar I(S) din cadrul Directiei Generale Administrativ Economice, Biroul Centru de Cultura, Voluntariat, Sport si Activitati Recreative.

ANUNT si FISA POSTULUI Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 27.09.2019, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, Bucuresti,FIMM, sala CH 104, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata (pentru persoanele pensionate, angajarea se va face pe o perioada determinata de un an), cu norma intreaga, a postului vacant de administrator financiar I(S) din cadrul Facultatii Inginerie Mecanica si Mecatronica, Dep. Mecatronica si Mecanica de Precizie.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de administrator financiar I(S) din cadrul Directiei Relatii Internationale, Serviciul Mobilitati si Acorduri de Cooperare, Biroul Acorduri de Cooperare.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a trei posturi de ingrijitor din cadrul Scolii Primare Politehnica.

PROCESE-VERBALE incheiate in urma sustinerii interviului la concursurile organizate pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante din cadrul facultatii Inginerie Electrica, Dep. Electrotehnica:

  • PV inginer IA(S);
  • PV tehnician IA(M).

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 01.10.2019, ora 12.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, Bucuresti, cladirea Rectorat, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata (pentru persoanele pensionate, angajarea se va face pe o perioada determinata), cu norma intreaga, a unui post vacant de administrator financiar debutant (S) din cadrul Directiei Relatii Internationale, Biroul ERASMUS.

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 01.10.2019, ora 12.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, Bucuresti, Facultatea Inginerie Industriala si Robotica (fosta IMST), sala CD 009, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata (pentru persoanele pensionate, angajarea se va face pe o perioada determinata), cu norma intreaga, a unui post vacant de administrator financiar I(S) si a unui post vacant de adminsitrator financiar II(S) din cadrul Secretariatului Facultatii Inginerie Industriala si Robotica.