Anunturi concursuri, 9 ianuarie

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de tehnician IA(M) din cadrul Facultatii de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, Dep. de Chimie Anorganica.

PROCES-VERBAL incheiat in urma analizarii situatiei depunerii dosarelor pentru ocuparea posturilor vacante de tehnician IA(M) si administrator financiar I(M) din cadrul Directiei Intretinerea Patrimoniului, Serviciul Retele Utilitare.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de inginer debutant (S) din cadrul Facultatii Inginerie Mecanica si Mecatronica, Dep. Organe de Masini si Tribologie.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de laborant debutant (M) din cadrul Facultatii Ingineria Sistemelor Biotehnice, Dep. Sisteme Biotehnice.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant deadministrator financiar I(S) din cadrul Bibliotecii Centrale.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de inginer debutant (S) din cadrul FacultatiiEnergetica, Dep. Retele si Sisteme Electroenergetice.