Anunturi Concursuri, 9 August

UPB scoate la concurs un post de Administrator Financiar I(S)- din cadrul Direcției Relații Internationale, Biroul ERASMUS.

Anunt

 

Proba scrisa pentru examentul organizat pentru promovarea personalului din cadrul FSIM.

Proces Verbal

 

PV in urma verificarii dosarelor de concurs a candidatilor inscrisi pentru postul de administrator financiar I (S)

Concurs serviciul inovare