Anunturi concursuri, 8 octombrie

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar debutant (S) din cadrul Serviciului Relatii Publice, Biroul Relatii cu Liceele.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar debutant (S) din cadrul Serviciului Relatii Publice.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea posturilor vacante de administrator financia I(S) din cadrul Centrului de Cultura, Voluntariat, Sport si Activitati Recreative.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de administrator financiar I(S) din cadrul Directiei Informatizare si Resurse Umane, Compartiment Arhiva UPB.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de tehnician I(M) din cadru Facultatii de Inginerie Industriala si Robotica (fost IMST), Dep. Ingineria Calitatii si Tehnologii Industriale.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedetrminata, a postului vacant de inginer debutant din cadrul Facultatii de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, Dep. Bioresurse si Stiinta Polimerilor.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de sofer – carnet de conducere B si C – din cadrul Directiei Dezvoltarea Patrimoniului, Biroul Parc Auto.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de inginer IA(S) din cadrul Facultatii Stiinta si Ingineria Materialelor, Dep. Procesarea Materialelor Metalice si Ecometalurgie.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de inginer IA(S) din cadrul Facultatii Stiinta si Ingineria Materialelor, Dep. Ingineria si Managementul Obtinerii Materialelor Metalice.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de administrator financiar I(S) din cadrul Directiei Informatizare si Resurse Umane, Serviciul Raportare Statistica si Plata cu ora.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a posturilor vacante de administrator financiar I(S) din cadrul Directiei Informatizare si Resurse Umane, Serviciul Evidenta Resurselor Umane.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de muncitor necalificat din cadrul Directiei Comerciale, Biroul Sigma TV.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat (lacatus mecanic) din cadrul Facultatii de Inginerie Mecanica si Mecatronica, Dep. de Mecatronica si Mecanica de Precizie.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea posturilor vacante de administrator financiar I(S) si administrator financiar II(S) din cadrul Facultatii de Inginerie Industriala si Robotica, Secretariat.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar debutant (S) din cadrul Directiei Relatii Internationale, Biroul ERASMUS.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de inginer IA(S) din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Retele Utilitare.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de inginer I(S) din cadrul Facultatii de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, Dep. de Inginerie Chimica si Biochimica.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de laborant I(M) din cadrul Facultatii de Stiinte Aplicate, Dep. de Fizica.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a posturilor de secretar I(M) si secretar I(S) din cadrul Facultatii de Inginerie Mecanica si Mecatronica, Secretariat.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a posturilor vacante de administrator financiar din cadrul Directiei Informatizare sii Resurse Umane, Serviciul Salarizare.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de administrator financiar I(S) din cadrul Secretariatului UPB, Biroul Acte de Studii.

PROCES-VERBAL intocmit in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de director din cadrul Directiei pentru Managementul Activitatilor de Cercetare Stiintifica.

ANUNT Sala AN 215, propusa pentru proba scrisa a concursului stabilit in data de 09.10.2019, ora 11.00, pentru postul de psiholog debutant din cadrul Biroului Agentia de Plasare a Fortei de Munca, va fi schimbata cu sala 3.2 din Biblioteca Centrala, corp A.