Anunturi concursuri, 8 martie

ANUNT – Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 01.04.2019, ora 10.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, Bucuresti, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata (pentru persoanele pensionate angajarea se face pe perioada determinata de 1 an), cu norma intreaga, a 1 (unu) post de administrator financiar debutant (S) si a 3 (trei) posturi de administrator financiar I(S) din cadrul Directiei Managementul Activitatii de Cercetare Stiintifica, Biroul Evidenta si Gestiunea Proiectelor.

ANUNT – Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 01.04.2019, ora 12.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, Bucuresti, CIF 4183199, camin Regie (fosta spalatorie), a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a unui post de muncitor calificat (dezinsectie, dezinfectie, deratizare) din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

ANUNT – Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 01.04.2019, ora 10.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, Bucuresti, CIF 4183199, camin Regie (fosta spalatorie), a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a 2 (doua) posturi de muncitor calificat (sudor) din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

ANUNT – Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 01.04.2019, intre orele 12.00-14.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, Bucuresti, CIF 4183199, cladirea Biblioteca, sala 2.2, et. 2, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a 2 (doua) posturi vacante de muncitor necalificat din cadrul Serviciului de Contractare Evenimente.

ANUNT – Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 01.04.2019, ora 10.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, Bucuresti, CIF 4183199, cladirea Rectorat, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a 2 (doua) posturi vacante de muncitor calificat (electrician) din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Interventii in spatii de Invatamant si Camine, formatia de lucru Electricieni.

ANUNT – Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 01.04.2019, ora 12.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, Bucuresti, CIF 4183199, cladirea Rectorat, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a unui post vacant de administrator financiar I(M) din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

ANUNT – Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 01.04.2019, intre orele 10.00-12.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, Bucuresti, CIF 4183199, cladirea Rectorat, sala AN 001, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a unui post de administrator financiar I(S) specialist design si dezvoltare web din cadrul Serviciului Relatii Publice.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la examenul organizat pentru promovarea personalului din cadrul Facultatii de Automatica si Calculatoare, Decanat, Biroul Secretariat.