Anunturi concursuri, 8 iulie

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea posturilor vacante de tehnician debutant din cadrul Facultatii de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei, Dep. Dispozitive, Circuite si Arhitecturi Electronice.

RAPORT FINAL al examenului organizat pentru promovarea personalului din cadrul Facultatii Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, Dep. Chimie Anorganica, Chimie Fizica si Electrochimie.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata sau determinata de un an (in cazul in care concursul este castigat de o persoana pensionata) a celor sapte posturi vacante de ingrijitor (femeie de serviciu) din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.