Anunturi concursuri, 8 ianuarie

RAPORT FINAL al concursurilor organizate pentru ocuparea, pe durata nedeterminata sau determinata de un an, in cazul in care concursul este castigat de o persoana pensionata, a 10 posturi vacante de muncitor calificat (bucatar), 6 (sase) posturi vacante de muncitor necalificat (ajutor bucatar), 10 posturi vacante de ingrijitor (femeie de serviciu) si 5 (cinci) posturi de muncitor necalificat din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.