Anunturi concursuri, 7 octombrie

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de ingrijitor (femeie de serviciu) din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Interventii in Spatii de Invatamant si Camine.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S) din cadrul Facultatii de Inginerie Mecanica si Mecatronica, Dep. de Mecatronica si Mecanica de Precizie.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S) din cadrul Directiei Generale Administrativ-Economica, Biroul Centrul de Antreprenoriat.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata (pentru persoanele pensionate, angajarea se face pe durata determinata de un an), a cinci posturi vacante de pompier servant.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S) din cadrul Directiei Financiar-Contabila, Biroul Financiar.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S) din cadrul Directiei Financiar-Contabila, Biroul Inventarierea Patrimoniului.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea celor doua posturi vacante de administrator financiar I(S) din cadrul Directiei Achizitii, Serviciul Valorificare Resurse.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea celor doua posturi vacante de Sef serviciu Contabilitate Proiecte si Sef birou Contabilitate Fonduri Externe din cadrul Directiei Financiar-Contabile.