Anunturi concursuri, 7 noiembrie

RAPORT FINAL al examenului organizat pentru promovarea personalului din cadrul Directiei Dezvoltarea Patrimoniului, Biroul Administrarea Patrimoniului.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la examenul organizat pentru promovarea personalului din cadrul Facultatii de Inginerie Mecanica si Mecatronica, Dep. Termotehnica, Motoare, Echipamente Termice si Frigorifice.

PROCESE-VERBALE incheiate in urma sustinerii probei practice la examenele organizate pentru promovarea personalului din cadrul Directiei Dezvoltarea Patrimoniului:

PV2 – Biroul Parc Auto;

PV3 – Biroul Administrarea Patrimoniului;

PV4 – Biroul Administrarea Patrimoniului;

PV5 – Biroul Protectia Mediului;

PV6 – Biroul Administrarea Patrimoniului.