Anunturi concursuri, 7 mai

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de subinginer I(SSD) din cadrul Facultatii Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei, Dep. Telecomunicatii.