Anunturi concursuri, 7 ianuarie

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice si a probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea a 10 posturi de muncitor calificat (bucatar) si a probei practice la concursul organizat pentru ocuparea a 6 (sase) posturi vacante de muncitor necalificat (ajutor bucatar) din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea a patru posturi vacante de casier I(M) din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S) din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.