Anunturi concursuri, 7 decembrie

PROCESE-VERBALE incheiate in urma sustinerii probei scrise la examenele organizate pentru promovarea personalului din urmatoarele Directii: Directia Relatii Internationale, Biroul ERASMUS+; Directia Dezvoltarea Patrimoniului; Directia Intretinerea Patrimoniului, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.