Anunturi concursuri, 6 septembrie

RAPORT FINAL al examenului organizat pentru promovarea personalului din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 30.09.2019, ora 10.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, Bucuresti, cod postal 060042, CIF 4183199, cladirea Rectorat, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata (pentru persoanele pensionate, angajarea se va face pe o perioada determinata de 1 an), cu norma intreaga, a 2 (doua) posturi vacante din cadrul Directiei Financiar-Contabile: un post de administrator financiar I(S) – Biroul Financiar; un post de administrator financiar I(S) – Biroul Inventarierea Patrimoniului.

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 30.09.2019, ora 12.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, Bucuresti, cod postal 060042, CIF 4183199, sala CH 104, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului vacant de administrator financiar I(S) din cadrul Facultatii de Inginerie Mecanica si Mecatronica, Dep. Mecatronica si Mecanica de Precizie.

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 30.09.2019, ora 10.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, Bucuresti, cod postal 060042, CIF 4183199, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a urmatoarelor posturi vacante de conducere din cadrul Directiei Financiar-Contabile: un post de sef Serviciu; un post de sef Birou.

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 01.10.2019, ora 14.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, Bucuresti, cod postal 060042, CIF 4183199, Fac. Ing. Mecanica si Mecatronica, sala CH 104, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata (pentru persoanele pensionate, angajarea se va face pe o perioada determinata), cu norma intreaga, a postului vacant de muncitor calificat din cadrul Facultatii de Inginerie Mecanica si Mecatronica, Dep. Mecatronica si Mecanica de Precizie.

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 30.09.2019, ora 14.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, Bucuresti, cod postal 060042, CIF 4183199, cladirea Rectorat, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata (pentru persoanele pensionate, angajarea se va face pe o perioada determinata), cu norma intreaga, a 2 (doua) posturi de administrator financiar I(S) din cadrul Directiei Achizitii, Serviciul Valorificare Resurse.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S) din cadrul Dep. UNESCO.

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 30.09.2019, ora 12.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, Bucuresti, cod postal 060042, CIF 4183199, la Camin Regie (fosta spalatorie), a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata (pentru persoanele pensionate, angajarea se va face pe o perioada determinata de un an), cu norma intreaga, a 5 (cinci) posturi de ingrijitor (femeie de serviciu) din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Interventii in Spatii de Invatamant si Camine.