Anunturi concursuri, 6 martie

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu midificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 28.03.2019, ora 10.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod 060042, Bucuresti, CIF 4183199, Rectorat, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe durata nedeterminata, cu norma intreaga, a 2 (doua) posturi de muncitor calificat (instalator) in cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.