Anunturi Concursuri, 6 Martie

Proces Verbal, azi 06.03.2020, comisia de concurs stabilitt prin Decizia Rectorului nr. 3202 din data de 18.02.2020, In urma probei scrise a examenului organizat pentru promovarea personalului din cadrul Facultatii de Inginerie Industrials si Robotic& a stabilit urmatoarele.

Proces Verbal, Universitatea Politehnica din Bucuresti, in conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul Muncii, republicat, cu modificarile si completdrile ulterioare, ale Procedurii de sistem privind recrutarea si selectia personalului din sursd extera pe posturi in afara organigramei in proiecte finantate din fonduri europene nerambursabile, ale Ordinului pentru aprobarea procedurii de sistem privind recrutarea in proiecte finantate din fonduri europene nerambursabile a Universitatii Politehnica din Bucuresti.

ANUNT, Universitatea Politehnica din Bucureşti, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Procedurii de sistem privind recrutarea şi selecţia personalului din sursă externă pe posturi în afara organigramei în proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile, ale Ordinului pentru aprobarea Procedurii de sistem privind recrutarea în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile a Universităţii Politehnica din Bucureşti, Cod: PS-17-DFE-03 şi ale Deciziei nr. 3278/06.03.2020, organizează concurs la sediul din Str. Polizu 1-7, corp E, et. 3, camera 307, sector 1, București, pentru ocuparea pe perioadă determinată, cu normă întreagă de 8 ore/zi, a postului care urmează să se vacanteze începând cu data de 01.04.2020, de asistent de cercetare, în cadrul proiectului cu titlul Eco-nanotehnologii de depoluarea apelor şi valorificarea deşeurilor. Concursul constă în selecţia dosarelor candidaţilor înscriși. A. La procesul de selecţie poate participa orice persoană care îndeplinește următoarele condiţii generale:

ANUNT, Universitatea Politehnica din Bucureşti, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul Muncii — republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale H.G. nr. 286/2011 cu modificările si completările ulterioare, anunţă, organizarea in data de 30.03.2020, interval orar la sediul din bdul. Iuliu Maniu, nr. 1-3, sector 6, cod postal 060042, Bucuresti, corp B, complex LEU, sala B120, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, a postului contractual vacant de execuţie de Administrator Financiar Debutant (S), din cadrul Facultăţii de Eleetronică, Telecomunicaţii si Tehnologia Informaţiei, Laborator.

ANUNŢ privind organizarea examenului de promovare a personalului Universitatea Politehnica din Bucureşti, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi ale OMEN nr. 5138/2014, anunţă organizarea la sediul universităţii, Facultatea Ingineria Sistemelor Biotehnice, corp D, sala D 101, a examenului pentru promovarea domnului Adăscăliţei Andrei din funcţia de inginer gradul I (S) în funcţia de inginer specialist IA (S) din cadrul Laboratorului de Sisteme Biotehnice.