Anunturi concursuri, 5 septembrie

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 27.09.2019, ora 12.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, Bucuresti, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata (pentru persoanele pensionate, angajarea se va face pe o perioada determinata de 1 an), cu norma intreaga, a  3 (trei) posturi vacante de administrator financiar I(S) din cadrul Directiei Achizitii, Serviciul Contractare, Asistenta, Avizare si Legislatie Achizitii Publice.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat (strungar) din cadrul Facultatii Stiinta si Ingineria Materialelor, Dep. Procesarea Materialelor Metalice si Ecometalurgie.

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 27.09.2019, ora 11.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, Bucuresti, cod postal 060042, CIF 4183199, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata (pentru persoanele pensionate, angajarea se va face pe o perioada determinata de 1 an), cu norma intreaga, a postului vacant de administrator financiar I(M) din cadrul Directiei Achizitii, Serviciul Editura Politehnica.