Anunturi concursuri, 5 noiembrie

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de secretar I(S) din cadrul Facultatii Antreprenoriat, Ingineria si Managementul Afacerilor, Secretariat.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la examenul organizat pentru promovarea personalului din cadrul Facultatii Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice, Dep. Teoria Mecanismelor si a Robotilor.