Anunturi concursuri, 4 septembrie

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 26.09.2019, ora 10.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, Bucuresti, sala CE 203, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata (pentru persoanele pensionate, angajarea se va face pe o perioada determinata de 1 an), cu norma intreaga, a postului vacant de tehnician I(M) din cadrul Facultatii Inginerie Industriala si Robotica (fosta Facultate de Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice), Dep. Ingineria Calitatii si Tehnologii Industriale.

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 26.09.2019, ora 10.00, la sediul din str. Gh. Polizu, nr. 1-7, sector 1, Bucuresti, sala A 033, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata (pentru persoanele pensionate, angajarea se va face pe o perioada determinata de 1 an), cu norma intreaga, a postului vacant de inginer debutant (S) din cadrul Facultatii de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, Dep. Bioresurse si Stiinta Polimerilor.

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 26.09.2019, ora 11.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, Bucuresti, Complex Regie, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata (pentru persoanele pensionate, angajarea se va face pe o perioada determinata de 1 an), cu norma intreaga, a postului vacant de muncitor calificat din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 27.09.2019, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, Bucuresti, Fac. SIM, sala JL 209, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata (pentru persoanele pensionate, angajarea se va face pe o perioada determinata de 1 an), cu norma intreaga, a postului vacant de inginer IA(S) din cadrul Facultatii Stiinta si Ingineria Materialelor, Dep. Ingineria si Managementul Obtinerii Materialelor Metalice.

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 26.09.2019, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, Bucuresti, Fac. SIM, sala JG 106, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata (pentru persoanele pensionate, angajarea se va face pe o perioada determinata de 1 an), cu norma intreaga, a postului vacant de inginer IA(S) din cadrul Facultatii Stiinta si Ingineria Materialelor, Dep. Procesarea Materialelor Metalice si Ecometalurgie.

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 26.09.2019, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, Bucuresti, Garaj Auto, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata (pentru persoanele pensionate, angajarea se va face pe o perioada determinata de 1 an), cu norma intreaga, a urmatoarelor posturi vacante: sofer – carnet de conducere categoriile B si C si sofer – categoriile de conducere B si D din cadrul Directiei Dezvoltarea Patrimoniului, Biroul Parc Auto.

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 26.09.2019, la sediul din bdul Iuliu Maniu, nr. 1-3, sector 6, Bucuresti, Complex studentesc Leu, corp A, etaj 8, sala 802, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata (pentru persoanele pensionate, angajarea se va face pe o perioada determinata de 1 an), cu norma intreaga, apostului vacant de muncitor necalificat din cadrul Directiei Comerciale, Biroul TV Sigma.

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 26.09.2019, ora 12.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, Bucuresti, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata (pentru persoanele pensionate, angajarea se va face pe o perioada determinata de 1 an), cu norma intreaga, a postului vacant de tehnician IA(M) din cadrul Facultatii Automatica si Calculatoare, Dep. Automatica si Informatica Industriala.

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 26.09.2019, ora 10.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, Bucuresti, Fac. Stiinte Aplicate, sala BN 134, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata (pentru persoanele pensionate, angajarea se va face pe o perioada determinata de 1 an), cu norma intreaga, a postului vacant de laborant I(M) din cadrul Facultatiide Stiinte Aplicate, Dep. de Fizica.

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 26.09.2019, ora 9.00, la sediul din str. Gh. Polizu, nr. 1-7, sector 1, Bucuresti, sala C 004, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata (pentru persoanele pensionate, angajarea se va face pe o perioada determinata de 1 an), cu norma intreaga, a postului vacant de inginer I(S) din cadrul Facultatii de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, Dep. Inginerie Chimica si Biochimica.

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 27.09.2019, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, Bucuresti, Fac. IMM, sala CH 104, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata (pentru persoanele pensionate, angajarea se va face pe o perioada determinata de 1 an), cu norma intreaga, a postului vacant de administrator financiar I(S) din cadrul Facultatii de Inginerie Mecanica si Mecatronica, Dep. Mecatronica si Mecanica de Precizie.

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 26.09.2019, intervalul orar 14.00-16.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, Rectorat, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata (pentru persoanele pensionate, angajarea se va face pe o perioada determinata de 1 an), cu norma intreaga, a 3 (trei) posturi de administrator financiar I(S) din cadrul Directiei Informatizare si Resurse Umane, Serviciul Salarizare.

ANUNT si FISA POSTULUI Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 26.09.2019, intervalul orar 12.00-14.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, Rectorat, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata (pentru persoanele pensionate, angajarea se va face pe o perioada determinata de 1 an), cu norma intreaga, a unui post de administrator financiar I(S) din cadrul Directiei Informatizare si Resurse Umane, Serviciul Raportare Statistica si Plata cu ora.

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 26.09.2019, intervalul orar 12.00-14.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, Rectorat, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata (pentru persoanele pensionate, angajarea se va face pe o perioada determinata de 1 an), cu norma intreaga, a 2 (doua) posturi de administrator financiar I(S) din cadrul Directiei Informatizare si Resurse Umane, Serviciul Evidenta Resurselor Umane.

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 26.09.2019, intervalul orar 10.00-12.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, Rectorat, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata (pentru persoanele pensionate, angajarea se va face pe o perioada determinata de 1 an), cu norma intreaga, a unui post de administrator financiar I(S) din cadrul Directiei Informatizare si Resurse Umane, compartiment Arhiva UPB.

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 26.09.2019, ora 12.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, Rectorat, sala R 307, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata (pentru persoanele pensionate, angajarea se va face pe o perioada determinata de 1 an), cu norma intreaga, a unui post de administrator financiar I(S) din cadrul Secretariatului universitatii, Biroul Acte de Studii.

RAPORT FINAL al examenului organizat pentru promovarea personalului din cadrul Facultatii Automatica si Calculatoare, Dep. Calculatoare.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S) din cadrul Directiei Relatii Internationale, Biroul Erasmus.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de administrator financiar I(S) din cadrul Directiei Dezvoltarea Patrimoniului, Serviciul Dezvoltarea Patrimoniului.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului pentru concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S) din cadrul Directiei Relatii Internationale, Serviciul Mobilitati si Acorduri de Cooperare, Biroul Acorduri de Cooperare.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea posturilor vacante de ingrijitor din cadrul Scolii Primare Politehnica.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursurile organizate pentru ocuparea unui post de administrator financiar I(S) si a unui post de administrator financiar I(M) din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Intretinere Spatii de Invatamant si Camine.