Anunturi concursuri, 4 noiembrie

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea unui post de muncitor calificat I (operator dezinsectie, dezinfectie, deratizare) din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.