Anunturi Concursuri, 4 Martie

Proces Verbal in urma verificării dosarelor candidaţilor inscrişi la concursul organizat pentru ocuparea posturilor vacante de administrator financiar I (S) din cadrul Direcţiei Generală Administrativ — Economică, Biroul Centrul de Antreprenoriat.

NOTĂ: Originalul documentului semnat se regăseşte la sediul UPB, Direcţia Informatizare şi Resurse Umane, Serviciul Evidenta Resurselor Umane, Biroul Evidentă Resurse Umane, clădire Rectorat, cam. 114 şi poate fi consultat in condiţiile prevăzute de art. 36 s din HG nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Proces Verbal, azi, 04.03.2020, comisia de concurs stabilita prin decizia rectorului nr 3113 din 10.02.2020 in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrsi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de Tehnician treapta IA (M) in cadrul Facultatii de Automatica si Calculatoare, DAIS.

Proces Verbal, azi, 04.03.2020, comisia de concurs stabilita prin decizia rectorului nr 3117 din 11.02.2020 in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrsi la concursul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de Administrator financiar I (S) din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, SGCS.

Proces Verbal, azi, 04.03.2020, comisia de concurs stabilita prin decizia rectorului nr 3118 din 11.02.2020 in urma constatarii faptului ca in perioada 17.02.2020 – 28.02.2020 nu s-a inscris niciun candidat la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de AI (S) din cadrul DGAE, Biroul Central de Antreprenoriat decide finalizarea concursului, postul ramanand vacant.

Proces Verbal, azi, 04.03.2020, cu ocazia finalizarii concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I (S) pe durata nedeterminata din cadrul DGAE, Biroul de Antreprenoriat.

Proces Verbal, încheiat astăzi, 04.03.2020, în urma probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de SECRETAR I (S), din cadrul Facultății de Energetică, Secretariat.