Anunturi concursuri, 4 iulie

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de inginer IA(S) din cadrul Fac. CASM, Dep. Chimie Analitica si Ingineria Mediului.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de tehnician IA(M) din cadrul Fac. CASM, Dep. Chimie Analitica si Ingineria Mediului.

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 26.07.2019, ora 10.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, Bucuresti, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata (in cazul ocuparii concursului de persoane pensionate, angajarea se face pe durata determinata, de un an), cu norma intreaga, a 2 (doua) posturi vacante de administrator financiar I(S) din cadrul Directiei Managementul Activitatii de Cercetare Stiintifica, Serviciul Evidenta, Gestiunea si Monitorizarea Cheltuielilor Proiectelor, Biroul Evidenta si Gestiunea Proiectelor.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului de administrator-sef facultate din cadrul Facultatii Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei, Administratie.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de sofer din cadrul Directiei Dezvoltarea Patrimoniului, Biroul Parc Auto.