Anunturi concursuri, 31 octombrie

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de secretar I(S) din cadrul Facultatii Antreprenoriat, Ingineria si Managementul Afacerilor, Secretariat.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S) din cadrul Directiei Fonduri Europene.