Anunturi concursuri, 31 mai

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de secretar I(S) din cadrul Facultatii Inginerie Aerospatiala, Secretariat.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de administrator financiar I(S) din cadrul Directiei pentru Managementul Activitatilor de Cercetare Stiintifica, Serviciul Evidenta, gestiunea si monitorizarea cheltuielilor proiectelor, Biroul Evidenta si gestiunea proiectelor.