Anunturi concursuri, 31 ianuarie

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de tehnician IA(M) din cadrul Facultatii de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei, Dep. Tehnoligie Electronica si Fiabilitate.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de tehnician IA(M) din cadrul Facultatii de Inginerie Electrica, Dep. Actionari Electrice.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de tehnician I(M) din cadrul Facultatii de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, Dep. de Chimie Organica “C. Nenitescu”.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de muncitor calificat (lacatus mecanic) din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de administrator financiar I(S) din cadrul Dep. UNESCO.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de administrator financiar debutant (S) din cadrul Dep. UNESCO.

RAPOARTE FINALE ale concursurilor organizate pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a urmatoarelor posturi vacante din cadrul Directiei Achizitii:

RF – sef Serviciu, Serviciul Achizitii, produse, lucrari si servicii;

RF -sef Serviciu, Serviciul Contracte, asistenta, avizare si legislatie achizitii publice.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de administrator-sef facultate, Facultatea de Inginerie Medicala.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a posturilor vacante de sef Serviciu-administrator financiar I(S) si de administrator financiar I(S) din cadrul Serviciului Audit.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a posturilor vacante de muncitor necalificat din cadrul Directiei Dezvoltare Patrimoniu, Biroul Administrare Patrimoniu.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a posturilor vacante de pompier din cadrul Directiei Dezvoltare Patrimoniu,Serviciul pentru Situatii de Urgenta.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a celor 4 (patru) posturi vacante de administrator financiar I(S) din cadrul Directiei Financiar-Contabile, Biroul Cercetare.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de administrator financiar I(S) din cadrul Directiei Financiar-Contabile, Biroul Inventarierea Patrimoniului.