Anunturi concursuri, 30 ianuarie

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a doua posturi vacante de administrator financiar I(S) din cadrul Directiei Informatizare si Resurse Umane, Serviciul Salarizare.

PROCESE-VERBALE incheiate in urma sustinerii interviului la concursurile organizate pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante din cadrul Directiei Informatizare si Resurse Umane:

PV – patru posturi de administrator financiar I(S) – Serviciul Evidenta Resurselor Umane;

PV – trei posturi – Serviciul Raportare, Statistica si Plata cu Ora.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea posturilor vacante de ingrijitor din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor necalificat din cadrul Facultatii de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor.