Anunturi concursuri, 3 septembrie

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la examenul organizat pentru promovarea personalului din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

ANUNT si FISA POSTULUI Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 25.09.2019, ora 12.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, Bucuresti, sala R 019, a concursului pentru ocuparea pe durata nedeterminata (in cazul ocuparii postului de catre o persoana pensionata, angajarea se va face pe o perioada determinata de 1 an), cu norma intreaga, a 5 (cinci) posturi vacante de muncitor necalificat din cadrul Directiei Dezvoltarea Patrimoniului.

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 25.09.2019, ora 10.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, Bucuresti, Rectorat, sala R 019, a concursului pentru ocuparea pe durata nedeterminata (in cazul ocuparii postului de catre o persoana pensionata, angajarea se va face pe o perioada determinata de 1 an), cu norma intreaga, a 5 (cinci) posturi vacante de pompier din cadrul Directiei Dezvoltarea Patrimoniului, Serviciul pentru Situatii de Urgenta.

PROCESE-VERBALE incheiate in urma sustinerii probelor scrise la concursurile organizate pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante din cadrul Facultatii Inginerie Electrica, Sep. Electrotehnica:

  • PV un post de inginer IA(S);
  • PV un post de tehnician IA(M).