Anunturi concursuri, 3 iulie

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de ingrijitor (femeie de serviciu) din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la examenul organizat pentru promovarea personalului din cadrul Facultatii CASM, Dep. Chimie Anorganica, Chimie Fizica si Electrochimie.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de inginer I(S) din cadrul Facultatii Inginerie Electrica, Dep. Masini, Materiale si Actionari Electrice.