Anunturi concursuri, 3 iulie 2018

REZULTATELE FINALE ale examenului organizat pentru promovarea personalului din cadrul Bibliotecii Centrale, Serviciul Comunicarea Colectiilor.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la examenul organizat pentru ocuparea a doua posturi vacante de administrator financiar I(M), in cadrul Directiei Intretinerea Patrimoniului, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.