Anunturi concursuri, 3 decembrie

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de inginer debutant (S) din cadrul Facultatii de Energetica, Dep. de Echipamente si Instalatii Termice.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la examenul organizat pentru promovarea personalului din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Interventii in Spatii de Invatamant si Camine.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(M) din cadrul Directiei Achizitii, Serviciul Editura Politehnica.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a 3 (trei) posturi vacante de administrator financiar I(S) din cadrul Directiei Achizitii, Serviciul Contractare, Asistenta, Legislatie, Achizitii.

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale OMEN nr. 5138/2014, anunta organizarea, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, Bucuresti, sala AN 215, a examenului pentru promovarea personalului din cadrul Directiei Managementul Activitatii de Cercetare Stiintifica, Biroul Gestiunea si Evidenta Proiectelor.