Anunturi concursuri, 29 martie

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat (instalator) din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea unui post vacant de administrator financiar I(S) in cadrul Facultatii Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei, Dep. Electronica Aplicata si Ingineria Informatiei.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a 2 posturi vacante de muncitor calificat din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Interventii in Spatii de  Invatamant si camine.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de muncitor calificat (tamplar) I(M) din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Interventii in Spatii de Invatamant si Camine.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de muncitor calificat I(M) din cadrul Facultatii Stiinte Aplicate, Dep. Fizica.