Anunturi concursuri, 28 noiembrie

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de inginer debutant (S) din cadrul Facultatii de Transporturi, Dep. Telecomenzi si Electronica in Transporturi.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de inginer debutant (S) din cadrul Facultatii de Energetica, Dep. de Sisteme Electroenergetice.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea a 3 posturi vacante de administrator financiar I(S) din cadrul Directiei Achizitii, Serviciul Contractare, Asistenta, Legislatie, Acizitii Publice.