Anunturi concursuri, 28 iunie

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de tehnician IA(M) din cadrul Facultatii de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, Dep. Chimie Analitica si Ingineria Mediului.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de inginer IA(S) din cadrul Facultatii de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, Dep. Chimie Analitica si Ingineria Mediului.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator-sef facultate din cadrul Facultatii de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei, Administratie.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de inginer I(S) din cadrul Facultatii Inginerie Electrica, Dep. Masini, Materiale si Actionari Electrice.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de muncitor calificat (cofetar/patiser) din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de tehnician IA(M) din cadrul Facultatii de Energetica, Dep. Hidraulica, Masini Hidraulice si Ingineria Mediului.

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 23.07.2019, ora 10.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, Bucuresti, sala de sedinte Senat, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata (in cazul ocuparii concursului de persoane pensionate, angajarea se face pe durata determinata, de un an), cu norma intreaga, a postului vacant de administrator financiar I(S) din cadrul Directiei Relatii Internationale, Serviciul Mobilitati si Acorduri de Cooperare.