Anunturi concursuri, 28 ianuarie

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de inginer II(S) din cadrul Facultatii Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice, Dep. Tehnologia Constructiilor de Masini.

REZULTATUL FINAL al examenului organizat pentru promovarea personalului din cadrul Facultatii de Stiinte Aplicate, Dep. Fizica.

PROCESE-VERBALE incheiate in urma sustinerii interviului la concursurile organizate pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante din cadrul Dep. UNESCO:

PV – administrator financiar debutant (S);

PV – administrator financiar I(S).

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat (lacatus mecanic) din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de tehnician I(M) din cadrul Fac. CASM, Dep. Chimie Organica “C. Nenitescu”.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator-sef facultate, din cadrul Fac. Inginerie Medicala.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de pompier din cadrul Directiei Dezvoltarea Patrimoniului, Serviciul pt Situatii de Urgenta.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S) din cadrul Directiei Financiar-Contabile, Biroul Inventarierea Patrimoniului.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea a patru posturi vacante de administrator financiar I(S) din cadrul Directiei Financiar-Contabile, Biroul Cercetare.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea posturilor vacante de sef Serviciu-administrator financiar I(S) si de administrator financiar I(S) din cadrul Serviciului Audit.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor necalificat din cadrul Directiei Dezvoltare Patrimoniu, Biroul Administrare Patrimoniu.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de sef Serviciu din cadrul Directiei Achizitii, Serviciul Achizitii, produse, lucrari si servicii.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de sef Serviciu din cadrul Directiei Achizitii, ServiciulContracte, asistenta, avizare si legislatie achizitii publice.