Anunturi concursuri, 28 ianuarie

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 19.02.2020, ora 9.30, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, cladirea Facultatii de Inginerie Electrica, sala EA 017, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului vacant de inginer II(S) din cadrul Facultatii de Inginerie Electrica, Dep. Masini, Materiale si Actionari Electrice.

PROCES-VERBAL  incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S) din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea a doua posturi vacante de pompier din cadrul Directiei Dezvoltarea Patrimoniului, Serviciul pentru Situatii de Urgenta.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S) din cadrulDep. Catedra UNESCO.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(M) din cadrul Directiei Dezvoltarea Patrimoniului, Biroul Parc Auto.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea a sase posturi vacante de ingrijitor din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Interventii in Spatii de Invatamant si Camine.