Anunturi concursuri, 28 februarie

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de tehnician I(M) din cadrul Facultatii de Energetica, Dep. Producerea si Utilizarea Energiei.

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 23.03.2020, ora 10.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, in Bufet Rectorat, etaj 5, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata (pentru persoanele pensionate, angajarea se va face pe o perioada determinata de 1 an), cu norma intreaga, a urmatoarelor posturi vacante din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti, Cantina R3:

10 posturi de muncitor calificat (bucatar);

5 (cinci) posturi de muncitor necalificat;

6 (sase) posturi de muncitor necalificat (ajutor de bucatar).