Anunturi Concursuri, 28 August

Universitatea POLITEHNICA din București în conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificările și completările ulterioare și ale HG 286/2011, anunță organizarea în data de 19.09.2019, la sediul său din Splaiul Independenței nr 313, sector 6, București la ora 10:00, sala JE 005, a concursului pentru ocuparea postului, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă – 1 post de Inginer debutant post contractual vacant de execuție din cadrul Facultății de Transporturi – Laborator Autovehicule Rutiere

ANUNT 14010

Universitatea POLITEHNICA din București în conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificările și completările ulterioare și ale HG 286/2011, anunță organizarea în data de 19.09.2019, la sediul său din Splaiul Independenței nr 313, sector 6, București la ora 12:00, sala BN 134, a concursului pentru ocuparea postului, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă – 1 post de Inginer debutant post contractual vacant de execuție din cadrul Facultății de Științe Aplicate.

ANUNT 14009

Universitatea POLITEHNICA din București în conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificările și completările ulterioare și ale HG 286/2011, anunță organizarea în data de 19.09.2019, la sediul său din Splaiul Independenței nr 313, sector 6, București la ora 14:00, sala BN 134, a concursului pentru ocuparea postului, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă – 1 post de Inginer debutant post contractual vacant de execuție din cadrul Facultății de Științe Aplicate.

ANUNT 14008

PROCES VERBAL – Încheiat astăzi 28 august în urma interviului organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de Șofer, din cadrul Direcției Dezvoltare Patrimoniu – Biroul Parc Auto.

2 posturi de administrator financiar grad I (S) din Serviciul Audit Intern

Audit

2 posturi inginer debutant (S) din cadrul Facultatii de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei, Laboratorul de Telecomunicatii

ETTI

Anunt pentru ocuparea unui post contractual vacant de Tehnician I A (M) din cadrul Facultatii de Inginerie Electrica, Departamentul de Electrotehnica

Anunt 28

Proces Verbal – ocuparea unui post comercial vacant I A (M) din cadrul Facultatii de Inginerie Electrica, Departamentul de Electrotehnica

Proces Verbal