Anunturi concursuri, 27 septembrie

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S) din cadrul Directiei Informatizare si Resurse Umane, Serviciul Salarizare.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea a doua posturi vacante de administrator financiar I(S) din cadrul Directiei Informatizare si Resurse Umane, Serviciul Evidenta Resurselor Umane.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S) din cadrul Directiei Informatizare si Resurse Umane, compartiment Arhiva UPB.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S) din cadrul Secretariatului universitatii, Biroul Acte de Studii.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S) din cadrul Directiei Informatizare si Resurse Umane, Serviciul Raportare Statistica si Plata cu ora.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de sofer – carnet de conducere categoriile B si C – din cadrul Directiei Dezvoltarea Patrimoniului, Biroul Parc Auto.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de inginer IA(S) din cadrul Facultatii Stiinta si Ingineria Materialelor, Dep. Procesarea Materialelor Metalice si Ecometalurgie.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S) din cadrul Facultatii Stiinta si Ingineria Materialelor, Dep. Ingineria si Managementul Obtinerii Materialelor Metalice.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea posturilor vacante de secretar I(M) si secretar I(S) din cadrul Facultatii Inginerie Mecanica si Mecatronica, Secretariat.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de laborant I(M) din cadrul Facultatii de Stiinte Aplicate, Dep. de Fizica.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de inginer I(S) din cadrul Facultatii de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, Dep. Inginerie Chimica si Biochimica.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de tehnician I(M) din cadrul Facultatii Inginerie Industriala si Robotica (fosta IMST), Dep. Ingineria Calitatii si Tehnologii Industriale.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de inginer debutant din cadrul Facultatii de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, Dep. Bioresurse si Stiinta Polimerilor.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor necalificat din cadrul Directiei Comerciale, Biroul Sigma TV.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de administrator financiar debutant (M) din cadrul Directiei Generale Administrativ-Economice, Serviciul Relatii Publice, Biroul Relatii cu Liceele.