Anunturi concursuri, 27 martie

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat (deratizare/dezinsectie) din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea a doua posturi vacante de muncitor calificat (sudor) din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de director din cadrul Directiei Formare Continua.

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 18.04.2019, ora 10.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, Bucuresti, CIF 4183199, sala A 402 (local Leu, corp A), a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului vacant de inginer sistem I(S) din cadrul Facultatii Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei, Dep. Tehnologie Electronica si Fiabilitate.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de administrator financiar I(M) din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de administrator financiar I(S) – specialist design si dezvoltare web din cadrul Serviciului Relatii Publice.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea a doua posturi vacante de muncitor calificat (electrician) din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Interventii in Spatii de Invatamant si Camine, formatia de lucru Electricieni.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea a doua posturi vacante de muncitor necalificat din cadrul Serviciului Contractare Evenimente.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursurile organizate pentru ocuparea unui post de administrator financiar debutant (S) si a celor 3 posturi vacante de administrator financiar I(S) din cadrul Biroului Evidenta si Gestiunea Proiectelor, Directia Managementul Activitatii de Cercetare Stiintifica.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursurile organizate pentru ocuparea posturilor vacante de sef birou din cadrul Directiei Financiar-Contabile, Biroul Alocatii Bugetare si Contabilitate de Gestiune, Biroul Venituri Extrabugetare si Fonduri Speciale, Biroul Bugete si Activitate Economica si Biroul Cercetare.