Anunturi concursuri, 26 noiembrie

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea posturilor vacante de ingrijitor din cadrul Scolii Primare Politehnica.

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile HG  286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare si ale OMEN nr. 5138/2014, anunta organizarea, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, cladirea Rectorat, sala R023, in data de 14.12.2020, ora 13.00, a examenului pentru promovarea personalului din cadrul Serviciului Gestionarea Complexelor Studentesti, Directia Intretinere Patrimoniu.

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile HG  286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare si ale OMEN nr. 5138/2014, anunta organizarea, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, cladirea Rectorat, sala R023, in data de 14.12.2020, ora 10.00, a examenului pentru promovarea personalului din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar III(S) din cadrul Directiei Relatii Internationale, Serviciul Relatii de Parteneriat.

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile HG  286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare si ale OMEN nr. 5138/2014, anunta organizarea, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, cladirea Rectorat, sala R023, in data de 14.12.2020, ora 10.00, a examenului pentru promovarea personalului din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Interventii in Spatii de Invatamant.