Anunturi concursuri, 26 iunie

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata determinata, a postului vacant de administrator-sef facultate din cadrul Facultatii de Automatica si Calculatoare, Administratie facultate.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de tehnician IA(M) din cadrul facultatii ETTI, Dep. Dispozitive, Circuite si Arhitecturi Electronice.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea posturilor vacante de tehnician debutant din cadrul facultatii ETTI, Dep. Dispozitive, Circuite si Arhitecturi Electronice.

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 18.07.2019, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, Bucuresti, Facultatea de Transporturi, sala JH 107, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata (in cazul ocuparii concursului de persoane pensionate, angajarea se face pe durata determinata, de un an), cu norma intreaga, a postului vacant de inginer debutant (S) din cadrul Facultatii Transporturi, Dep. Material Rulant de Cale Ferata.