ANUNTURI CONCURSURI – 26 AUGUST

PROCES VERBAL – verificare a dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea a doua posturi de ingtijitor din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu – Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.