Anunturi concursuri, 25 octombrie

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de secretar I(S) din cadrul Facultatii Antreprenoriat, Ingineria si Managementul Afacerilor.