Anunturi concursuri, 25 noiembrie

RAPORT FINAL al concursului organizat  pentru ocuparea postului vacant de asistent medical din cadrul Scolii Primare Politehnica.

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile HG  286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare si ale OMEN nr. 5138/2014, anunta organizarea, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, sediul Facultatii de Transporturi, sala 107, ora 10.00, a examenului pentru promovarea personalului din cadrul Facultatii de Transporturi, Dep. Material Rulant de Cale Ferata.

REZULTATELE FINALE ale examenelor organizate pentru promovarea personalului din cadrul Facultatii de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei, Dep. DCAE,