Anunturi concursuri, 25 ianuarie

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de tehnician IA(M) din cadrul Facultatii de Inginerie Electrica, Dep. Actionari Electrice.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S) din cadrul Directiei Informatizare si Resurse Umane, Serviciul Salarizare.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de laborant debutant din cadrul Facultatii Ingineria Sistemelor Biotehnice, Dep. Sisteme Biotehnice.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de administrator financiar I(S) din cadrul Bibliotecii Centrale.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de inginer debutant (S) din cadrul Facultatii Inginerie Mecanica si Mecatronica, Dep. Organe de Masini si Tribologie.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de tehnician IA(M) din cadrul Facultatii Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, Dep. Chimie Anorganica, Chimie Fizica si Electrochimie.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de tehnician IA(M) din cadrul Facultatii Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei, Dep. Tehnologie Electronica si Fiabilitate.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de inginer debutant (S) din cadrul Facultatii Energetica, Dep. Retele si Sisteme Electroenergetice.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise si RAPORTUL FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de muncitor calificat (instalator in constructii-instalatii sanitare/gaze) din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, formatia de lucru Instalatori Complex Leu.