Anunturi concursuri, 25 februarie

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile Legii 53/2003 – Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 19.03.2019, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, Bucuresti, ora 9.00, Atelier Tamplarie – Noul Local, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata (pentru persoanele pensionate angajarea se face pe perioada determinata de 1 an), cu norma intreaga, a postului de muncitor calificat (tamplar) I(M) din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Interventii in Spatii de Invatamant si Camine.

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile Legii 53/2003 – Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 19.03.2019, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, Bucuresti, ora 13.00, sediul Facultatii de Stiinte Aplicate, sala BN 134, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata (pentru persoanele pensionate angajarea se face pe perioada determinata de 1 an), cu norma intreaga, a postului de muncitor calificat I(M) din cadrul Facultatii de Stiinte Aplicate, Dep. Fizica.

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile Legii 53/2003 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 19.03.2019, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, Bucuresti, ora 14.00, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului de administrator financiar I(S) din cadrul Facultatii de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei, Dep. Electronica Aplicata si Tehnologia Informatiei.

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile Legii 53/2003 – Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 19.03.2019, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, Bucuresti, ora 10.00, Complex Regie, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata (pentru persoanele pensionate angajarea se face pe perioada determinata de 1 an), cu norma intreaga, a 2 (doua) posturi de muncitor calificat din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Interventii in Spatii de Invatamant si Camine.

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile Legii 53/2003 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale OMEN 5138/2014 anunta organizarea, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, Bucuresti, CIF 4183199, a examenului pentru promovarea personalului din cadrul Biroului Agentia de Plasare a Fortelor de Munca.

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile Legii 53/2003 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale OMEN 5138/2014 anunta organizarea, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, Bucuresti, Cladirea Bibliotecii Centrale, corp C, sala C101, a examenului pentru promovarea personalului din cadrul Bibliotecii Centrale.