Anunturi concursuri, 24 iunie

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 16.07.2019, ora 10.30, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga (pentru persoanele pensionate, angajarea se face pe perioada determinata de 1 an), a urmatoarelor posturi vacante din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu: un post administrator financiar I(M); un post administrator financiar I(S); doua posturi tehnician IA(M); un post muncitor calificat I (electrician).

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 16.07.2019, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, Bucuresti, Directia Comerciala, a concursului pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga (pentru persoanele pensionate, angajarea se face pe perioada determinata), a postului vacant de conducere de director, din cadrul Directiei Comerciale.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de inginer I(S) din cadrul Facultatii Inginerie Electrica, Dep. Masini, Materiale si Actionari Electrice.

PROCESE-VERBALE incheiate in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursurile organizate pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante din cadrul Facultatii CASM, Dep. Chimie Analitica si Ingineria Mediului:

PV inginer IA(S);

PV tehnician IA(M).