Anunturi concursuri, 24 februarie

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de secretar I(S) din cadrul Facultatii de Inginerie Mecanica si Mecatronica, Secretariat.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii intervviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S) din cadrul Facultatii de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei, Dep. Telecomunicatii.

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale OMEN nr. 5138/2014, anunta organizarea, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, sala D 101, a examenului pentru promovarea personalului din cadrul Facultatii de Ingineria Sistemelor Biotehnice.