Anunturi concursuri, 24 decembrie

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de administrator financiar debutant (S) din cadrul Facultatii de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei, Dep. DCAE.