Anunturi Concursuri, 24 Decembrie

ANUNT, Azi 24.12.2020, comisia de concurs stabilită prin decizia rectorului nr. 3463 din 03.12.2019, în urma verificării dosarului candidatului înscris la concursul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de Administrator financiar I (S) din cadrul Direcţiei Întreţinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studenţeşti.

ANUNT, Azi 24.12.2020, comisia de concurs stabilită prin decizia rectorului nr. 3464 dm 03.12.2019, în urma verificării dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat pentru ocuparea a patru posturi contractual vacante de Casier I (M) din cadrul Direcţiei Întreţinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

ANUNT, Azi 24.12.2019, comisia de concurs stabilită prin decizia rectorului nr. 3447 din 02.12.2019, în urma verificării dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat pentru ocuparea a 10 posturi muncitor calificat (bucătar), 6 posturi muncitor necalificat (ajutor bucătar), 5 posturi muncitor necalificat, 10 posturi ingrijitor (femeie de serviciu) din cadrul Direcţiei Întreţinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studenţeşti,(Cantina R III) a stabilit.

ANUNT, Azi 24.12.2019, Comisia de examen stabilită prin Decizia Rectorului nr. 3412 din data de 22.11.2019, în urma probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea postului contractualvacant de Consilier l(S), din cadrul Direcţiei Financiar Contabilă